Polityka prywatności
Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych

Values spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie, przy  ul. Kruczej 24/26 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpisanej do rejestru w dniu 12.07.2006 roku  pod numerem KRS 0000260362; posiadająca numer REGON: 300353700 oraz numer identyfikacji podatkowej: NIP: 778-143-84-49 jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Pozyskiwane dane osobowe przetwarzane są w celu przygotowania oferty oraz zawarcia umowy zgodnie z Art. 6 Ust.1 Lit. „B”. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do GIODO (UODO). Przesłane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu przesyłania newsletteru  informujemy, iż ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co skutkować będzie usunięciem Pani/Pana danych z naszej bazy. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ogólnych przepisów, np. podatkowych, z poszanowaniem zasady czasowości, o której mowa w Art. 5 Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania newsletteru informujemy, że Państwa dane będą przetwarzane do chwili wycofania zgody, którego mogą Państwo zażądać w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, w zależności od prowadzonych projektów, o czym Panią/Pana poinformujemy. Podmioty te zapewniają odpowiedni stopień ochrony Pani/Pana  danych osobowych zgodnie z zawartymi przez nas umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jednocześnie informujemy, że nie podejmujemy  decyzji w sposób zautomatyzowany i nie jest stosujemy profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich i organizacji międzynarodowych. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z bezpieczeństwem Państwa danych osobowych prosimy o przesłanie informacji na adres: daneosobowe@values.pl.

Administrator mając na uwadze poszanowanie zasad Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych zbiera tylko i wyłącznie minimalną liczbę danych osobowych wraz z precyzyjnie określonym czasem ich przetwarzania. W przypadku danych osobowych przesłanych w celach handlowych i przygotowania oferty dane te będą przetwarzane do 180 dni, zaś w przypadku zawartych umów z podmiotami zewnętrznymi do 5 lat zgodnie z Ustawą o Rachunkowości i Ustawą o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. W przypadku danych osobowych pracowników, dane te będą przetwarzane przez okres 50 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

Administrator prowadzi również fanpage na platformie Facebook (@Appendix).

Administrator w ustawieniach reklam kieruje swoje treści do osób, które interesują rozwojem, psychologią, zaś informacje te dobrowolnie zawarły na swoim profilu. Administrator Danych Osobowych wprowadził restrykcyjny filtr wulgaryzmów oraz zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, których treść uzna za obraźliwą dla innych osób fizycznych. Administrator nadmienia, iż publikowanie postów w żaden sposób nie wpływa na prawa i wolności osób fizycznych. Administrator Danych Osobowych umożliwia ze sobą kontakt za pośrednictwem aplikacji Messenger – odbywa się to zgodnie z wolą osoby fizycznej, która dobrowolnie wyśle wiadomość. Przetwarzanie danych osobowych przesłanych tą drogą będzie przetwarzane zgodnie z Art. 6 Ust. 1 Lit. B Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych 2016/679 – jak przesłania oferty współpracy na żądanie tej osoby.

Polityka prywatności dotycząca ciasteczek (Cookies)

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Values z siedzibą w Warszawie.

I. Definicje

1.Administrator – oznacza firmę VALUES Grupa Firm Doradczych z siedzibą w Warszawie przy ul. Krucza 24/26, która poprzez Serwis świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

 

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

 

3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

 

4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

 

5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie https://www.values.pl/

 

6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 

7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 

a. Konfiguracji serwisu
I) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

II) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

 

b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
I) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

II) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

III) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

 

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

I) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

II) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

 

d. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

I) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 

e. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
I) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
I) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
c. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
I) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
II) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.