Values_ ośrodek założony i rozwijany przez 17 lat przez Dominikę Kulczyk i Jacka Santorskiego. Aktualnie po przekształceniach własnościowych, nadal z Jackiem Santorskim w Zarządzie. Stały zespół Values to grupa managerów projektów edukacyjnych i consultingowych. Natomiast wykładowcy APP, trenerzy i konsultanci Values/APP tworzą konstelację niezależnych podmiotów – każdy z nich ma swój ośrodek lub dobrze działającą praktykę. Jednocześnie do realizacji projektów Akademii i innych działań dla naszych klientów powołujemy zespoły projektowe. Partnerów Values łączą wspólne wartości i podejście do biznesu – wspieramy zespoły i liderów pragmatycznych biznesowo i zarazem wrażliwych społecznie.