Grupa Firm Doradczych Values została założona w roku 2006 przez Dominikę Kulczyk i Jacka Santorskiego, aktualnie prowadzi ją Jacek Santorski. Stały zespół Values to grupa managerów projektów edukacyjnych i consultingowych. Natomiast wykładowcy APP, trenerzy i konsultanci Values/APP tworzą konstelację niezależnych podmiotów – każdy z nich ma swój ośrodek lub dobrze działającą praktykę. Jednocześnie do realizacji projektów Akademii i innych działań dla naszych klientów powołujemy zespoły projektowe. Partnerów Values łączą wspólne wartości i podejście do biznesu – wspieramy zespoły i liderów pragmatycznych biznesowo i zarazem wrażliwych społecznie.