Psychologia w biznesie_

redesign przywództwa i relacji –
rozwój liderów, morale zespołów,
psychologia zdrowia,
przemiany firm, wartości

Projekty_

Oferta_

Studium AUTORYTETY

Roczny program osobistego treningu w rozwoju osobowości i kompetencji naturalnego mentora – autorytetu pomocnego w osobistym i zawodowym rozwoju – program dedykowany absolwentom Akademii Psychologii Przywództwa.

więcej informacji oraz zapisy

Wykłady/Spotkania

Jako alternatywę dla rynku „mówców motywacyjnych” w Values tworzymy klub indywidualności biznesu, psychologii praktycznej, nauki, sztuki, sportu, które jednocześnie mają dar i kompetencje prowadzenia inspirujących spotkań zgodnych z profilem i wartościami Values.

Warsztaty/szkolenia/konsultacje

Na zlecenia właścicieli i zarządów firm realizujemy różne formy doradztwa i szkoleń, w których kluczowe jest integrowanie perspektywy biznesowej i wiedzy/wrażliwości psychologicznej – pomagamy w komunikacji strategii i zmian, implementacji wartości, budowy morale zespołów od startupu przez kryzysy po sukcesje. Korzystamy z modeli, które opisane są w wydawanych przez nas książkach: „Versatile Leadership” Kaisera i Kaplana, „Inspirująca Komunikacja” Kevina Murraya, „Core Quadrant” Daniela Ofmana, inspirujemy się pracami Jima Collinsa i Manfreda Kets De Vriesa.

Badanie wszechstronności przywództwa LVI 360°

Dysponujemy licencją i kompetencjami w diagnozie i rozwoju top managerów, sprawdzamy jak wykorzystują swoją siłę, jak zdarza się im ją przesterować, jak mogą zarządzać sobą by dopełniać przeciwstawne cechy i kompetencje – np. przywództwo forsujące i angażujące.

Laboratorium Psychologii Zdrowia/Akademia Lekarzy

Naszą wiedzę na temat prowadzenia małego i średniego biznesu oraz komunikacji i wpływu w relacjach przekładamy na projekty dla lekarzy: relacja lekarz – pacjent, zarządzanie stresem, klinika i gabinet jako efektywna firma. Realizujemy w tym zakresie studia podyplomowe dla lekarzy – przedsiębiorców (z SWPS), współpracujemy w tych projektach z wybitnymi wykładowcami – lekarzami.

Osoba koordynująca: Jacek Kopeć

Masz problem? „wypalenie”, kryzys relacji?

Zapraszam klientów z biznesu na 1 – 3 konsultacji, których celem jest ogarnąć siebie i swoją sytuację oraz skierować dalsze kroki terapii lub rozwoju w odpowiednim kierunku we właściwych miejscach – napisz bezpośrednio na mój adres: 

santorski@santorski.pl 

Jacek Santorski

Nasz zespół_

Kontakt_

ul. Puławska 457

02-844 Warszawa

values@values.pl

tel. (022) 522 36 00