witamy w Values, centrum psychologii biznesu. Co Cię interesuje?

 1. akademia przywództwa

   

   

  aktualny program dostępny jest na stronie www.biznes.edu.pl/program_akademia.php

   

  Akademia Psychologii Przywództwa 

  To wspólna inicjatywa Grupy Firm Doradczych Values_ oraz Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, skierowana do managerów. Intensywne, 1-semestralne studium podyplomowe. Uczestnicy pracują nad sobą, w zakresie psychologii przywództwa i relacji w biznesie i przemian w organizacjach.

  Jedyny taki program w naszej części Europy.

   

  Mamy w Polsce deficyt autentycznych liderów  i dojrzałych managerów. Nasze studium to unikalny kurs profesjonalnego przywództwa i kształtowania relacji w biznesie, na obecne, wymagające czasy. Dowiedz się, jak odwaznie korzystać ze swoich najlepszych cech i budować siłę z ograniczeń!

  Prof.  Witold Orłowski

  Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej

  Pomagamy w "stawaniu się" autentycznym liderem i autorytetem. Inwestycja ma się zwrócić w biznesie i procentować w życiu osobistym. 

   Jacek Santorski

  Values_Grupa Firm Doradczych

   

  Programy oparte na programie APP realizujemy także "in company" na specjalne zlecenia.

 2. Jacek Santorski i salon mówców

   

  8 tematów Jacka Santorskiego

  spotkania, inspirujące wykłady, warsztaty dla przedsiębiorców i managerów

   

  1. Od dyktatury do demokratury – nowoczesne modele przywództwa i strategie sukcesu w polskich realiach. „Versatile Leadership" Kaplana i Kaisera, inspiracje Jima Collinsa, jak „być kimś” dla ludzi?

  2. Zarządzanie sobą Lidera - wzrost efektywności w świecie przeciążeń, turbulencji, niepewności i nowych możliwości. Mikrokorekty/makroefekty, dobre nawyki, koncentracja na jednej rzeczy

  3. Zarządzanie relacjami w biznesie. Atawizmy natury i kultury: programy "gadziego mózgu", "swój-obcy", gry trójkąta dramatycznego, rezonans i dialog

  4. Nieracjonalni lecz przewidywalni – komunikacja i wpływ w świetle nowych badań nad mózgiem (neuroscience). Zasady superswazji. Jak się komunikują efektywni Liderzy by inspirować ludzi i umacniać swoją reputację (model Kevina Murraya)

  5. Przyjmowanie i wprowadzanie zmian - Paradoksy efektywności. Proste wskazówki na złożone sytuacje. Atraktory zmian - nowy paradygmat trans-formacji

  6. Stres, zmęczenie, jakość życia. Praktyki uważności – profilaktyka schorzeń cywilizacyjnych, jak zarządzać kosztami emocjonalnymi przeciążeń i zmian w firmach, nowe podejście do równoważenia życia osobistego i pracy

  7. Charaktery. Jak sobie radzić z „trudnymi ludźmi” i przekuwać swoje skłonności w zdrową osobowość – jak stawać się kimś? Esencja auto-mentoringu. Jak pokonywać narcyzm, psychopatie, histerię, paranoję, obsesje, depresje i emocjonalne nałogi - żeby Lider miał EGO, anie "EGO miało jego"

  8. Wartość wartości. Misje, wizje i wartości a realizm psychologiczny. Jak autentycznie projektować działania biznesowe, sprostać dylematom etycznym i budować morale zespołowe w nowoczesnej firmie

  Podejmujemy się zleceń na wystąpienie eksperta, autorytetu, wybitnego popularyzatora, które może być wartościowe i atrakcyjne dla grupy managerów, zespołu pracowników lub zebranych podczas konferencji przedsiębiorców.

   

  "Salon Mówców"

  Zapraszamy osoby, które są znane z czegoś więcej, niż "że są mówcami" do "salonu mówców" Values. 

  Aktualnie proponujemy wystąpienia Jacka Santorskiego, prof. Jerzego Bralczyka, prof. Rafała Ohme, prof. Krzysztofa Obłoja, oraz doświadczonych praktyków biznesu: Rafał Szczepanik, twórca pracuj.pl, podróżnik, autor książek o zarządzaniu, Michał Kaźmierski, CEO Gilead PL, ukończył program „coaching for change” z Ketem DeVries, Insead, Maciej Wiśniewski, wieloletni partner Deloitte i innych światowych firm consultingowych, Dariusz Duma, prezes Chiltern Consultancy w Polsce, doświadczony konsultuant w zakresie strategii sprzedaży.

 3. szkolenia biznesowe skutecznie i z klasą

  Biznesowa skutecznośc i psychologia w praktyce!

  W 2016 proponujemy szkolenia jedno i dwudniowe, oraz coaching w następujących obszarach:

   

  • zarządzanie sobą: 

  skuteczne funkcjonowanie w różnych obszarach aktywności zawodowej w oparciu o świadomość uwarunkowań charakterologicznych i dynamiki intrapersonalnej (wartości, przekonania, inteligencja emocjonalna, zdrowe nawyki)

  efekty - uczestnicy uzyskują wgląd w swój profil osobowosci, "programy" swoich emocji i zachowań, typu osobowości, jak są odbierani  - dzięki czemu stają się bardziej elastyczni, twórczy a zarazem skuteczni i wiarygodni w roli szefa/partera/podwładnego - swiadomie "odpowiadają" zamiast impulsywnie lub mechanicznie "reagować", przejawiają swoją indywidualność, buduja autentyczny autorytet

  źródła: Oldham, Morris Twój Psychologiczny Autoportret, Ury Dochodząc do TAK ze sobą

   

  • zarządzanie relacjami: 

  budowanie trwałych i skutecznych relacji biznesowych w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu psychologii społecznej, analizy charakterów i trening skutecznych nawyków komunikacyjnych

  efekty: uczestnicy zwiekszają skuteczność w kształtowaniu dojrzałych relacji, uczą się odporności na manipulację (obwinianie,unikanie odpowiedzialności), zrozumienia schematów reakcji innych, konstruktywnej konfrontacji i dobrych spotkań

  źródła: Jacek Santorski Metaskrypt Lidera

   

  • wszechstronne przywództwo:

  wzrost efektywności managerów w oparciu o model Versatile Leadership (wszechstronne przywództwo - pełne wykorzystanie, lecz nie nadużywanie mocnych stron, dopełnianie ograniczeń), zarządzanie ludźmi poprzez budowanie naturalnego autorytetu i zdrowych relacji, implementacja wartości w zarządzaniu w oparciu o proste zasady

  efekty: managerowie zwiekszają swoją skuteczność w roli lidera, który nie tylko forsuje i egzekwuje, lecz także angażuje zespół, tworzy klimat zaufania, naturalnej dyscypliny i wsparcia w realizacji celów, staje się "kimś" dla ludzi, jako naturalny a nie tylko formalny szef -wartością dodaną jest wdrażanie znaczących zmian ("makroefekty") przez "mikrokorekty" 

  źródła: Rob Kaiser Fear Your Strenghts, Jacek Santorski Metaskrypt Lidera

   

  • praca zespołowa:

  synergia w pracy zespołowej na bazie różnorodności charakterologicznych, efektywne wykorzystanie znajomości dynamiki grupowej, podnoszenie morale zespołów w obliczu presji i zmian

  efekty: dzięki temu szkoleniu liderzy stają się bardziej skuteczni w trafnym doborze ludzi na kluczowe stanowiska, testowaniu i konfigurowaniu zespołów przed podjęciem ważnych zadań, budowy klimatu zaufania, zdrowego współzawodnictwa i współpracy (coopetition), przeprowadzania zmian

  źródła: Rafał Szczepanik Budowanie zespołu

   

  • komunikacja/wpływ/negocjacje: 

  psychologiczne (w tym niejawne i charakterologiczne) uwarunkowania dobrych kontaktów z ludźmi (w zarządzaniu, sprzedaży, pracy zespołowej) przekładane na operacyjną praktykę („dobra rozmowa”) i skuteczny wpływ („superswazja”), zarządzanie emocjami i ego, indywidualizacja wpływu w negocjacjach

  efekty: absolwenci tego szkolenia stają się bardziej otwarci i komunikatywni, zdolni i skłonni przyjmowac i udzielać feedback/feedforward - osiagać bardzo wysoką skuteczność w prezentacjach biznesowych i spotkaniach, wystąpieniach motywacyjnych, doprowadzać do skutecznych rozwiazań problemów i konfliktów zarówno dzięki technikom komunikacji i negocjacji, jak wyczuciu i znajdowaniu "kluczy do ludzi"

  źródła: Fisher, Shapiro Emocje w negocjacjach, Kevin Murray Inspirująca Komunikacja, Język Liderów

   

  • autoprezentacja i wystąpienia publiczne (skutecznie i bez stresu): 

  skuteczne informowanie i przekonywanie innych. Rozwój indywidualnego stylu prezentacji bazującego na własnych zasobach, wewnętrznej spójności. Jak skutecznie wykorzystywać odkrycia współczesnej psychologii komunikacji (neuroscience)

  źródła: Klaff Pitching - jak zdobyć rozmówcę

   

  • stress management

  ograniczanie szkodliwych skutków stresu, regeneracja zasobów – budowa „przewagi energetycznej”, wzrost odporności (resilience) w oparciu o unikalną, indywidualną konfigurację czynników charakterologicznych (świadomość zasobów i ograniczeń) i kompetencyjnych ("komunikacyjne aikido", nowe nawyki zarządzania energią)

  efekty: efektem treningu są przyrost osobistej energii, przytomności, elastyczności i siły w radzeniu sobie z sytuacjami trydnymi (resilience), przyjmowanie i wprowadzanie zmian "z gracją", panowanie nad emocjami i reakcjami "gadziego mózgu" innych ludzi w stresie, otwarcie na innowacyjne rozwiazania p o m i m o trudności

  źródła: Shwartz Taka praca nie ma sensu, Santorski, Bernaś, Olesiak Życiowe Aikido, Santorski, Szulski Siła spokoju, którego nie ma

   

  • work-life balancing – „miłość i praca”: 

  harmonijne łączenie zawodowej i prywatnej sfery życia w oparciu odkrywanie osobistych wartości, priorytetów i prostych zasad

  efekty: pełna równowaga nie jest możliwa, jednak "rownoważenie" życia osobistego i zawodowego - staje się kompetencją absolwentów tego rodzaju zajęć. Siła prostoty, koncentracja i radość życia - lepsze życie mniejszym kosztem, wdożenie prostych technik uważności i regeneracji jako nowych dobrych nawyków/życiowych rytuałów to efekty monitorowane poprzez microcoaching po szkoleniu. 

                          źróła: Keller, Papasan Jedna rzecz

 4. consulting / warsztaty

  Pomagamy Właścicielom, Zarządom i Top Managerom w "ogarnięciu" procesów restrukturyzacji, startupów lub kryzysów w krytycznym punkcie -gdzie strategia biznesowa, wizja i przemiana w firmie spotykają się z "czynnikiem ludzkim", doborem właściwych osób na kluczowe stanowiska, delegowaniem, sukcesją i uwewnętrznieniem zmian, zarządzaniem relacjami i komunikacją. 

  W zespole liderów kilku firm consultingowych przeprowadziliśmy przez minione 15 lat kilkadziesiąt procesów consultingu strategiczno-psychologicznego, od długoterminowych procesów po jednorazowe, intensywne warsztaty "zatrzymania", "autoaudytu" i "projektowania zmian" - od wdrażania wartości po nowe korporacyjne nawyki.

  Do wspolnych projektów Jacek Santorski zaprasza: prezesa Chiltern Consultancy Polska Dariusza Dumę, prezesa 4 Results Sławomira Błaszczaka, prof. Krzysztofa Obłoja, konsultantów Values Witolda Gotowskiego, Marka Matkowskiego, Macieja Wiśniewskiego i Tomasza Jamroziaka.

  W procesach consultingowych i warsztatach wykorzystujemy licencję na model Versatile Leadership, zachecamy do lektury książek Jima Collinsa (Wizjonerskie organizacje, Od dobrego do wielkiego, Wielcy z wyboru) wydanymi w Polsce z konsultacją Jacka Santorskiego, oraz wykorzystania narzędzi autodiagnostycznych dostępnych na stronach www.jimcollins.com.

  Pierwsze nasze projekty związane były z przekształceniami Lukas Bank i powstaniem Eurobank (z Mariuszem Łukasiewiczem). Najnowsze - związane są z sukcesjami i przekształceniami polskich firm, które przechodzą metamorfozę od folwarcznej dyktatury do innowacyjnej "demokratury" (w tym spółki Skarbu Państwa). 

  Zamówienia przyjmuje i koordynuje projekty Maciej Wisniewski. MBA, były wieloletni Partner Deloitte, prezes SandT i Fujitsu PL, aktualnie partner Values i senior wykladowca APP .

 5. coaching dla prezesa? feedback LVI

   

  I. Wszechstronne Przywództwo - coaching Top Managerów

   

  Jacek Santorski oraz Konsultanci i Trenerzy związani z Values dysponują wszechstronnym doświadczeniem w pracy consultingowej, coachingu, treningu i doradztwie osobistym właścicieli wiodących polskich firm, CEO i zarządów miedzynarodowych korporacji, superwizji mentorów i coachów w procesach rozwojowych przemian i kryzysow. Dzięki temu możemy specjalizować się w szkoleniu managerów najwyższych szczebli, sprostać potrzebom najbardziej wymagajacych Klientów.

   

  LVI (Leadership Versatility Index) - to feedback pozwalający uzyskać top managerowi wgląd w to jak "zarządza swoją siłą", na ile jest wszechstronny w integrowaniu przywództwa forsującego, dyrektywnego z przywództwem angażujacym, sprzyjającym innowacyjności i samodzielności kadry, a także na ile łączy monitoring operacyjny, pragmatyzm i codzienną efktywność z pracą na rzecz wizji i rozwoju firmy, którą z tych kompetencji "przegina", a w jakich obszarach ma ciągle rezerwy możliwości.

  Po uzyskaniu feedbacku LVI (leadership versatility index) -  top managerowie odbywają proces 1 - 4 sesji coachingu indywidualnego lub - co bywa bardzo stymulujące - coachingu zespołowego (w malej grupie 4 - 6 osob).

  Efektem tego procesu jest indywidualny plan dalszego rozwoju top managera, tak aby:

  - wzmóc efektywność zarządzania biznesem i relacjami obniżając energetyczne i emocjonalne koszty

  - podnosić spójność i wszechstronność, umacniać  autentyczny autorytet

  - rozwijać swoją "osobistą markę" - (self-design)

  - stawać się naturalnym i profesjonalnym mentorem.

  Proces coachingu ma najwyższą efektywność jeśli z feedbackiem LVI łączymy "shadowing" - ekspercką obserwację prezesa w codziennym funkcjonowaniu, oraz badanie profilu osobowości metodą Personality Selfportrait Oldhama i Morris.

  Diagnozę i coaching LVI prowadzą w oparciu o licencję Kaplan deVries Witold Gotowski (MBA,Canada) i dr Anna Wieczorek, oraz trenerzy - partnerzy firmy 4Results - Ewa i Sławomir Błaszczak. W shadowingu specjalizuje się trener Values Marek Matkowski. Specjalistyczny coaching top managerow prowadzą Tomasz Jamroziak (zarządzanie sobą, sztuka prezentacji) oraz Dariusz Duma (strategiczne zarządzanie sprzedażą). 

   

  II. Superwizja Mentorów

   

  Jacek Santorski ze specjalizującą się w podejściu psychodynamicznym dr Martyną Goryniak prowadzi superwizję top managerów w roli mentorów.

  Więcej informacji przedstawimy w lutym 2014 przy okazji prezentacji programu Akademii Mentorów - "Autorytety" Szkoły Biznesu PW i Values.

   

  III. Business Self Design -

   

  Dla właścicieli firm i prezesow/CEO, których osobista marka jest synegicznie związana z marką firmy, Jacek Santorski z zespołem współpracowników z zakresu komunikacji i brandingu (zarządzania marką) przeprowadza analizę spójności na styku - osobowość - komunikacja/obraz w otoczeniu społecznym i mediach - komunikacja wewnętrzna w firmie. Kolejny krok to ustalenie/modyfikacja strategii osobistej komunikacji i wpływu, trening umiejetności wystąpień firmowych, konferencyjnych i medialnych, ewentualna korekta/projektowanie autoprezentacji i materiałów wizualnych.

  Nie chodzi tu o utylitarnie rozumiany PR, lecz autentyczny i stabilny obraz osoby Lidera, wywieranie biznesowego i społecznego wpływu, w którym dobre wrażenie, wiarygodność, efektywność i pozostawanie sobą pozostają w harmonii.

   

  Dziś, żeby nie tylko robić wrażenie, lecz wywierać wpływ - trzeba "być kims". Pomagamy to osiągać i realizować. 

 6. psychologia dla lekarzy

  W roku 2012 włączyliśmy do Values ośrodek superwizji i szkoleń psychologicznych dla lekarzy - Laboratorium Psychologii Zdrowia. Lekarze potrzebują wskazówek jak sobie radzić z "trudnym" pacjentem, jak indywidualizować wpływ aby pacjenci lepiej współpracowali i przestrzegali zaleceń, jak rozpoznawać i obejmować pomocą terapeutyczną problemy depresyjne, lękowe, seksualne i zaburzenia snu, które interferują w przebieg przewlekłych schorzeń. Zasady dobrej komunikacji, relacji i wpływu, które stosujemy w treningu managerów biznesowych i szkoleniu lekarzy opierają się  na tych samych prawach psychologii perswazji, inspiracji psychoterapeutycznej czy badań nad mózgiem i neuroscience. Dlatego zdecydowaliśmy zintegrować naszą ofertę w tych dwóch obszarach.

  Wykłady dla lekarzy bardzo wysoko oceniane na konferencjach i w ramach specjalistycznych programów prowadzi osobiście Jacek Santorski. Jednocześnie zespół lekarzy psychiatrów przygotował unikalną ofertę wykładów i warsztatów klinicznych dla lekarzy wszystkich specjalności. Prowadzą je m. in. dr med. Andrzej Depko - seksuologia, dr med. Michal Skalski - zaburzenia snu, prof. dr med. Andrzej Kokoszka - depresja, lęk, zaburzenia osobowości, diagnoza psychiatryczna.

  W ciągu ostatnich kilkunastu lat zrealizowaliśmy szereg kompleksowych programów m. in. dla diabetologów, nefrologów, epileptologów, lekarzy rodzinnych/pierwszego kontaktu, pediatrów, reumatologów. Jesienią 2012 wzięliśmy udział w konferencjach transplantologów, gastrologów i kardiologów oraz, w oparciu o wiele doświadczeń w tym środowisku - dla stomatologów.

  Jacek Santorski obok specjalizacji psychologii biznesu legitymuje sie wieloletnim doświadczeniem jako psycholog kliniczny, uzyskał jedne z pierwszych w Polsce licencje psychoterapeuty i superwizora psychoterapii PTP, na początku lat 80 tych w czasie studiów doktoranckich na UW współtworzył pierwszą w Polsce specjalizację Psychologii Zdrowia i wtedy rozpoczął współpracę z CMKP AM (dziś Warszawski Uniwersytet Medyczny).

              W projektach medycznych współpracują z nami:

  ·         Prof. dr hab. Andrzej Kokoszka

  ·         Dr med., psycholog, Dorota Frydecka

  ·         Dr med. Andrzej Depko, seksuolog

  ·         Dr med. Michał Skalski, specjalista zaburzeń snu

  ·         Dr med. Agnieszka Łukasiewicz

  ·         Psychoterapeuta uzależnień mgr Robert Rutkowski

 7. masz problem? osobiste konsultacje

  Rozmowy o (Twoim) życiu („life coaching”). Od 1998 Jacek Santorski nie praktykuje psychoterapii, choć w ramach Laboratorium Psychologii Zdrowia, realizuje projekty superwizyjne i prowadzi seminarium dla terapeutów w Laboratorium Psychoedukacji.

  Udziela natomiast konsultacji diagnostycznych (1-3 spotkania), w których pomaga w rozeznaniu w naturze osobistych problemów i skierowaniu „w najlepsze ręce” – wyborze właściwej drogi pracy nad sobą i uzyskaniu profesjonalnej pomocy medycznej, psychologicznej, duchowej.
założyciele Values_

Jacek Santorski

Psycholog zdrowia, społeczny i biznesu. Trener i Dyrektor Programowy Akademii Psychologii Przywództwa, mówca, konsultant, coach, mentor, współwłaściciel Grupy Firm Doradczych Values_

Jacek Santorski

Psycholog zdrowia, społeczny i biznesu. Trener i Dyrektor Programowy Akademii Psychologii Przywództwa, mówca, konsultant, coach, mentor, współwłaściciel Grupy Firm Doradczych Values_


Jacek Santorski (urodzony 30 maja 1951 roku w Warszawie) - psycholog społeczny i biznesu, były terapeuta i wydawca. Przedsiębiorca, współwłaściciel Values_ Grupy Firm Doradczych i dyrektor programowy studium Akademia Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Values. Należy do najwyżej cenionych w Polsce mówców w obszarach przywództwa i zarządzania stresem dla biznesu oraz na temat relacji lekarz-pacjent dla lekarzy. Rozwija edukację lekarzy w ramach Laboratorium Psychologii Zdrowia – Values.

 

 • W 2012 roku zajął pierwsze miejsce w badaniu "Kogo słuchają polscy liderzy 2012" przeprowadzonym przez Google, Think Tank i Instytut Monitorowania Mediów. Badanie przeprowadzane jest co 3 lata, by wyłonić ekspertów, praktyków i doradców obdarzonych największym autorytetem przez szefów firm oraz wnoszących nowe idee do dialogu publicznego.
 • Od stycznia 2012 członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP.
 • Mentor wydawnictwa Jarosław Szulski & Co (JS & Co Dom Wydawniczy) - oficyny, która aktualnie publikuje jego książki i audiobooki.
 • członek Rady Naukowej PARP
 • Mieszka na Saskiej Kępie  w Warszawie z żoną Małgorzatą. Mają trzech dorosłych synów i troje wnucząt. Wolny czas spędzają w domu letnim w Dębkach i na nartach w Livigno. Od lat 70-tych interesuje się filozofią wschodu, medytacją i zen.

 

ŻYCIORYS ZAWODOWY

 

 • Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1975-2000 zajmował się psychoterapią - jest między innymi współtwórcą Laboratorium Psychoedukacji. Posiadał licencję terapeuty i trenera oraz superwizora treningu i psychoterapii PTP. Ukończył 4-letni kurs terapii charakterologiczno-somatycznej (Instytut Biosyntezy Dawida Boadella, Zurich). W czasach PRL należał do liderów sprzeciwu wobec zjednoczenia organizacji młodzieżowych w 1973, za co był szykanowany do 1980 "szlabanem" na pracę akademicką). W 1981 - 1985 ukończył studia doktoranckie na UW, jednak nie bronił pracy - wybrał praktykę.
 • W 1991 roku założył wydawnictwo psychologiczne, które prowadził do 2002. Aktualnie, zarówno Laboratorium Psychoedukacji, jak i wydawnictwo Jacek Santorski & Co (obecnie pod nazwą Czarna Owca) prowadzą jego byli wspólnicy, zaś Jacek Santorski zajmuje się konsultingiem biznesowym (Values).
 • W latach 2002-2004 członek rady nadzorczej Eurobanku i osobisty doradca Mariusza Łukasiewicza. Od 2006 roku prowadzi wraz z Dominiką Kulczyk-Lubomirską Grupę Firm Doradczych VALUES oraz od 2010 roku jako dyrektor programowy - studium podyplomowe Akademia Psychologii Przywództwa przy Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej i Values. W październiku 2012 uznany za profesora Honoris Causa Politechniki Warszawskiej.
 • Popularyzator psychologii w mediach, autor kilkunastu książek i kilkuset artykułów popularnonaukowych, prowadził programy radiowe (m.in. "Zapraszamy do Trójki" z Maciejem Zembatym) i telewizyjne (m.in. "Noc i stres" z Anną Pawłowską oraz "Twój dekalog" z Hanną Smoktunowicz i Krzysztofem Piesiewiczem).

 

AUTOR/WSPÓŁAUTOR KSIĄŻEK

 

 • Jak przetrwać w stresie, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co 1992

 • Recepty na dobry sen, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co 1992

 • Jak żyć żeby nie zwariować, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co 1995-2003 IV wydania

 • Terapia i duszpasterstwo. (z Józefem Augustynem i Krzysztofem Jedlińskim), WAM Księża Jezuici, 1995

 • Zacznij od siebie, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co 1997

 • Emocje, charaktery i… geny (z Katarzyną Niemczycką), Wydawnictwo Czarna Owca dawniej Jacek Santorski & Co, 1999

 • Sukces emocjonalny, Wydawnictwo Czarna Owca dawniej Jacek Santorski & Co, 1998-2004 III wydania, wydanie we Włoszech 2010

 • Miłość i praca, Wydawnictwa Biznesowe, 2002

 • Alchemia kariery (z Grzegorzem Turniakiem), Wydawnictwo Momentum 2005

 • Wskazówki na dobre i złe czasy, Wydawnictwo Czarna Owca, 2006

 • Prymusom dziękujemy (z Bertrandem LeGuern i Mirosławem Konkelem), Wydawnictwo Czarna Owca 2007

 • Wskazówki na drugi oddech. Wydawnictwo Czarna Owca, 2010

 • Dobre Życie - the best of Jacek Santorski, JS & Co Dom Wydawniczy 2010

 • Życiowe Aikido (z Pawłem Bernasiem i Pawłem Olesiakiem), JS & CO Dom Wydawniczy 2011

 • Ludzie Przeciwko Ludziom, Wydawnictwo Świat Książki 2004, JS & Co Dom Wydawniczy 2011

 • Alchemia kariery 2012 (z Grzegorzem Turniakiem), JS & Co Dom Wydawniczy 2011

 • Bądź sobą i wygraj - 10 podpowiedzi dla aktywnej kobiety (z Henryką Bochniarz), Wydawnictwo WAB 2003​

 • Coaching wewnętrznego nastawienia - rozdz. 10 podręcznika "Coaching. teoria, praktyka, studia przypadków". Wolters Kluwer 2009

 

Obecnie pracuje nad nową książką wraz z prof. Krzysztofem Obłojem, prof. Witoldem Orłowskim i Edwinem Bendykiem.

Dominika Kulczyk

Sinolog, konsultant, specjalista komunikacji i relacji multikulturowych. Współzałożycielka Values_

Dominika Kulczyk

Sinolog, konsultant, specjalista komunikacji i relacji multikulturowych. Współzałożycielka Values_


Ma bogate doświadczenie związane z pracą w zarządach, radach nadzorczych i prowadzeniu fundacji. Jest współzałożycielką i prezesem Kulczyk Foundation, organizacji filantropijnej współpracującej z polskimi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, zachęcającej do aktywnego włączania się w wolontariat w krajach rozwijających się, a także współzałożycielką, fundatorką i prezesem polskiego oddziału Green Cross International, trzeciej co do wielkości pozarządowej globalnej organizacji ekologicznej, którą w 1993 r. założył Michaił Gorbaczow. Członek Rady Nadzorczej Kulczyk Investments, gdzie koordynuje dzialania z zakresu odpowiedzialnego biznesu i relacji międzynarodowych. Współzałożycielka grupy firm doradczych „Values”.

 

Absolwentka kierunku Sinologia w Katedrze Orientalistyki i kierunku Politologia na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kontynuowała naukę na Uniwersytecie w Szanghaju oraz Uniwersytecie Pekińskim. Wiedzę w zakresie Strategicznej Filantropii zdobywała w Rockefeller Foundation w Nowym Jorku.

 

Newsletter